Privacy- en cookieverklaring Festicoin

 

Fijn dat je de tijd neemt deze privacyverklaring door te nemen. In deze verklaring leggen we je graag uit hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

Eerst wat informatie over wie de verwerkingsverantwoordelijke is zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkingsverantwoordelijke is:

Festicoin B.V., gevestigd op de Wijchenseweg 122, 6538 SX Nijmegen, met kvk-nummer: 70652252 (hierna “Festicoin” of “wij”).

Algemeen

Festicoin heeft enkele uitgangspunten als het gaat om privacy.
Festicoin:

 • verzamelt zo min mogelijk informatie (en plaatst daarom ook nauwelijks cookies);
 • deelt jouw persoonlijke gegevens niet zomaar met derden en verkoopt deze al helemaal niet;
 • gaat zorgvuldig met jouw gegevens om, beveiligt deze en houdt zich aan de AVG.

Persoonsgegevens

Festicoin verwerkt verschillende gegevens van jou. Wel goed om te weten is dat wij alleen gegevens van jou verzamelen die je zelf aan ons verstrekt.

Je hebt in principe geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig.

Contact

Als je contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, dan vragen wij om jouw naam en e-mailadres en natuurlijk het bericht (de “vraag”) zelf (kan ook persoonsgegevens bevatten). Dit ben je verplicht te geven, zodat we contact met je kunnen opnemen en ook weten waar het om gaat.

Ook kun je ons mailen. In dat geval zien wij jouw e-mailadres en natuurlijk de gegevens die je verder aan ons verstrekt.

Festicoin App

Als je de Festicoin app installeert, dan wordt je bij de eerste keer opstarten gevraagd je te registreren als gebruiker. Wij vragen allereerst een aantal gegevens van je om die nodig zijn om de app te laten functioneren, om te kunnen communiceren en betalingen te verwerken.

Gebruikersprofiel

In het Gebruiker profiel vragen we allereerst om jouw e-mail adres en telefoonnummer en een pincode waarmee je de app (en jouw gegevens) kunt beveiligen. Jouw telefoonnummer hebben we nodig, omdat je via SMS een verificatiecode ontvangt, zodat wij zeker weten dat jij jezelf wilt registreren. Na deze controle vragen we nog enkele gegevens van je:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht (niet verplicht)
 • (Pas)foto (niet verplicht)

De gegevens die je hier verstrekt zijn noodzakelijk om je als Festicoin-besteller te identificeren en ervoor te zorgen dat jouw bestelling ook bij jou terecht komt. Je geboortedatum wordt gebruikt bij de controle of je oud genoeg bent om alcoholhoudende dranken te bestellen conform de lokale wetgeving.

Hierna vragen we je de volgende gegevens te verstrekken:

 • Land
 • Woonplaats
 • Adres
 • Postcode

De gegevens die je hier verstrekt zijn noodzakelijk om financiële transacties te verwerken en noodzakelijke controles uit te voeren om fraude te voorkomen.

Bijzondere persoonsgegevens

Festicoin verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Hoewel uit jouw foto wel kan blijken wat jouw achtergrond is (ras/etniciteit), gebruiken wij deze niet ter identificatie of om onderscheid te maken.

Doeleinden en grondslagen

Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je op te nemen en/of voor een juiste werking van de Festicoin app en de uitvoering en beveiliging van financiële transacties.

Delen van gegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen zoals Matrixx Events, Roxelane Development B.V. en Paylogic B.V. als dit noodzakelijk is voor de werking van de app, een bestelling te doen vanuit je wallet, jouw saldo aan te vullen en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de AVG.  Deze partijen bevinden zich meestal in de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zorgen wij voor passende waarborgen. Festicoin sluit alleen een overeenkomst met deze partijen indien zij onderdeel uitmaken van het Privacy Shield Framework of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat jouw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Beveiligingsmaatregelen

Festicoin vindt de beveiliging van jouw gegevens heel belangrijk. Om die reden hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit zodat jouw gegevens niet verloren gaan of om te voorkomen dat een derde hiertoe zomaar toegang krijgt.  Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

 • onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd;
 • Onze app maakt gebruik van versleutelde verbindingen met het Microsoft Azure Cloud platform. Alle informatie wordt opgeslagen in deze cloud omgeving, zodat er geen persoonsgegevens (met uitzondering van je inlognaam) lokaal op jouw apparaat worden opgeslagen
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • Wij sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Sommige gegevens (b.v.) facturen moeten wij langer bewaren op grond van wetgeving.  Wanneer je jouw account stopzet, wordt je gebruikersnaam en e-mail adres direct verwijderd, waardoor de aanwezige data niet meer naar jou te herleiden is.

Cookies

Festicoin maakt op haar website zeer beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen.

Wij gebruiken namelijk alleen Google Analytics. Zo kunnen wij zien hoe vaak deze website is bezocht. Dit stelt ons in staat om de website te optimaliseren. Google slaat de gegevens op, onder andere in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.  Wij hebben  wel maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen: we zijn met Google een verwerkersovereenkomst overeengekomen en de laatste nummers van jouw IP-adres zijn gemaskeerd. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De privacyverklaring van Google Analytics lees je hier.

Je kunt je bij gebruik van de website afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten ten aanzien van jouw privacy. Zo kun je een verzoek doen tot inzage, wijziging of verwijdering van jouw gegevens.
Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Ook heb je in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wanneer je jouw abonnement stopzet, wordt je gebruikersnaam en e-mail adres direct verwijderd, waardoor de aanwezige data niet meer naar jou als persoon te herleiden is.

Wil je een verzoek doen of heb je vragen over jouw persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar info@festicoin.nl.
Gelieve in de onderwerpsregel neerzetten “Persoonsgegevens Festicoin”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek of de vraag door jou is gedaan/gesteld, vragen we je een kopie van identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek/vraag.

Indien je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan, geef dat dan aan. Ook wijzen we je er graag op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

 

Versie oktober 2018